Den elektriske rottefælde er særdeles effektiv og benyttes i områder, der er hårdt belastede af rotter.
Rottefælden registrerer varme og bevægelse og benytter ikke gift til at dræbe rotterne. Rotterne bliver desuden dræbt øjeblikkeligt.

Sådan fungerer den elektriske rottefælde
Rottefælden sættes fra jordoverfladen ned i kloakken via en brønd, og kan monteres uden at skulle ned i kloakken. Når en rotte kommer igennem fælden, registrerer fælden rotten via varme og bevægelse, hvorefter 10 spyd dræber rotten øjeblikkeligt. Rotten bliver herefter ledt med skyllevandet ud, hvorefter spildevandet kan løbe uhindret igennem.

Fælder er mere effektive end gift.
Der er mange fordele ved at bruge rottefælder frem for gift. For det første er det en meget mere human måde at slå dyrene ihjel på. Selv om rotter er skadedyr, er der jo ikke nogen grund til, at de lider unødigt. Problemet med rottegift er samtidig, at der er risiko for, at rotter bliver resistente over for giften. Rotterne formerer sig meget hurtigt og for hver generation af rotter, er rotterne blevet en lille smule mere resistente over for gift. Derfor vil vi i længden få mere ud af at benytte fælder. Det tager jo også et stykke tid, inden rotten dør med gift. Det betyder, at man risikerer at finde ådslet i naturen, hvilket de fleste synes er ulækkert. Gift kan også risikere at dræbe andre dyr og forurene naturen.

Kampen flyttes ned under jorden
Fælderne bekæmper rotterne nede i kloakken. På den måde vil vi tage kampen med rotten på dens naturlige opholdssted. Problemet bliver altså løst ved nældens rod. Traditionelt er rottebekæmpelse sket over jordens overflade, altså tættere på os mennesker. Rottefælden holder bestanden nede og bekæmpelsen sker under jorden, så vi mennesker ikke behøver at komme i kontakt med skadedyrene. Hvis rottebestanden holdes nede, vil rotterne slet ikke søge op mod os mennesker, da de så vil være i stand til at skaffe tilstrækkelig føde underjordisk.

Den elektriske rottefælde registrerer desuden, hvor mange gange fælden har været udløst.
Kontakt Ejv. Larsen og Søn – Aut. Kloakmester for at høre nærmere.