Vi sikrer din kloak imod rotter!

Skal en kloak ikke bruges mere eller flytter man et afløb blot en halv meter, skal det gamle rør afproppes.

Dette gøres for at undgå steder, hvor rotter kan komme til at lave rede. Hvis rotterne får en redeplads, har de mulighed for at formere sig meget hurtigt. Det vil betyde, at de kommer til at mangle føde og derfor går der ikke længe, før man også har dem på besøg i huset i deres søgen efter mad, redematerialer m.m.

Tegn på rotter
Ser man tegn på rotter (huller i jorden, ekskrementer på gulve) skal man kontakte kommunens skadedyrsbekæmpere og sin kloakmester straks. Tegn på rotter kan være nye, underlige huller i jorden, ekskrementer på hjemmets gulve og lignende. Tegn på rotter er som hovedregel også tegn på en utæt kloak. Det er vigtigt, at der hurtigt kommer en fagmand på besøg, hvis der er mistanke om rotter. Jo hurtigere man kan få konstateret årsagen til rotteforekomsten, jo hurtigere kan man få løst problemet, så forekomsten ikke breder sig. Læs mere om muligheden for opsætning af effektive fælder her.

Klik her for diasshow om Rotte-stop prop
(Åbnes i Powerpoint)

Arbejdet imod rotter udføres af vores aut. kloakmester.

001